Brčko distrikt BiH : Održana javna tribina SDP BiH

Brčko, 25.maja – Izrada izbornog programa za Opće izbore 2018.godine i anketiranje članstva o tom procesu bila je tema sinoć održane javne tribine SDP BiH, čiji je domaćin bila Organizacija  SDP Brčko distrikt BiH.

Kroz javne tribine namjera je građane kao, aktivne učesnike , aktivirati u donošenju izbornih politika.Rukovodstvo SDP BiH  upoznalo je svoje članstvo o sadašnjem stanju koje ne smatraju dobrim. Napravili su komparaciju stanja danas i onda kada je u vlasti bio SDP.

” Nizom tribina i popunjavanjem anketnih listića SDP BiH otvara prostor građanima da u što većem broju iznesu sud o stanju u brojnim oblastima , ali i istaknu prioritete i očekivanja od vlasti u narednom periodu. Bilo je mjesta i za kritike sadašnjoj vlasti koja , doduše, jeste izborna volja građana, ali sa druge strane malo toga rade za dobrobit građana” – istakao je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić.

Anketiranje članstva o izradi Izbornog programa za Opće izbore 2018.godine dat će odgovor na pitanje šta članstvo i simpatizeri SDP – a, ali isvi zainteresovani građani žele u budućnosti.

” Mi želimo zajedno sa našim članovima i simpatizerima i građanima da uređujemo izborni program odnosno da zajedno donosimo izborne politike  i da građani nisu samo nijemi posmatrači , nego aktivni učesnici u donošenju politika ”  - kazala je Branka Đurić, potpredsjednik Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH.

Na javnoj tribini prisutnima su se još obratili Jasmin Imamović gradonačelnik grada Tuzle te Enes Suljkanović potpredsjednik SDP BiH.

Danas je politička borba za cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će svi građani biti jednaki, borba za normalnu državu, ali i nastavak antifašističke borbe, od koje SDP nikada neće odustati. Takva borba će imati značajno mjesto i u Izbornom programu SDP BiH.

Comments are closed.