MAP omogućava da BiH u budućnosti bude cjelovita i jedinstvena

Bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerijah Osmić iz Brčkog za infobrcko.com govorio je o značajnosti odobravanja prvog bh. godišnjeg nacionalnog programa na osnovu kojeg je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za Akcioni plan za članstvo (MAP) u NATO-u.

Šta znači MAP za BiH i zašto je NATO potreban BiH?

Jučerašnjom odlukom BiH treba da taj dan pamti kao istorijski dan za BiH, jer u suštini dobili smo MAP koji sada određuje pravce djelovanja BiH pri konačnom učlanjenju u NATO. NATO je potreban BiH i on stvara vojnu i bezbjedonosnu sigurnost svojoj članici. Danas, sutra kada ispunimo uslove imati ćemo i vojnu i bezbjedonosnu sigurnost cijele države. Takođe, nakon vojne i bezbjednosne sigurnosti dolazi do ekonomskog jačanja države, ekonomskog ulaganja u državu, ekonomskog prosperiteta, zapošljavanja itd. Prema dosadašnjim primjerima zemalja koje su dobile MAP, odnosno koje su učlanjenje u NATO, znamo da su one doživjele nagli ekonomski rast.

Dok ste još bili ministar odbrane BiH radili ste na obavezama koje se odnose na put ka NATO-u?

U vrijeme kada sam bio ministar imali smo obavezu, kao što to i danas ima Ministarstvo odbrane BiH, da uknjižimo 63 vojne lokacije za državu BiH kako bi ispunili posljednji uslov i kako bi dobili MAP. Tada je uknjiženo 16 lokacija, a nakon više od godinu dana mislim da je taj broj došao do polovine. Jučer je na sjednici ministara BiH zemalja članica NATO-a donešena odluka da je ovo što je učinjeno dobar potez i dobar korak. Polovina uknjiženih lokacija je pozitivan znak da je NATO donio odluku da nam da MAP, jer je vidio da to ide u dobrom smjeru.

Šta BiH sada mora prilagoditi?

Mi ćemo u ovom Akcionom planu morati prilagoditi naše političke uslove, ekonomske, operativne uslove u okviru naših Oružanih snaga BiH. NATO će kontrolisati našu raspoloživu snagu u okviru naših jedinica i sa njima ćemo morati iskonsultovati koliki broj vojnika, podoficira, oficira u budućnosti BiH treba da ima kada postane članica NATO-a, koje od oružja treba da ima. Bitna je i ekonomska jačina zemlje, jer NATO standardi zahtjevaju određena ulaganja u oružane snage zemlje iz koje dolazi. U suštini imati ćemo i veća ulaganja u oružane snage i naravno da ćemo podići tu opštu kredibilnost naših oružanih snaga.

Koliko će značiti kandidatura MAP-a za BiH za regiju jugoistične Evrope? Znamo da stižu često izjave i prijetnje od susjeda koje ugrožavaju stabilnost BiH.

Za regiju jugoistične Evrope bitna je ova kandidatura MAP-a za BiH upravo zbog tih čestih izjava, a i prijetnji susjednih zemalja Hrvatske i Srbije koje dovode u pitanje stabilnost BiH. Tu imamo napad na integritet BiH, izjave političara o podjeli BiH itd. Ovaj MAP u suštini omogućava da i u budućnosti BiH bude jedinstvena, cjelovita, ekonomski jaka i, naravno, u tom smislu će se i druge zemlje morati ponašati prema nama i kako to zahtjevaju NATO standardi. Još jednu stvar želim istaći kao vrlo bitnu, a riječ je o članu 5. Povelje NATO saveza koji kaže da ako je zemlja NATO članica i ako je eventualno napadnuta od nekoga, smatra se da je cijeli NATO napadnut, znači automatski se angažuju sve snage u okviru NATO-a. Zato sam i rekao da se snažno povećava sigurnost BiH, nakon ovog MAP-a.

Imamo oprečnih izjava oko NATO-a i MAP-a i iz Republike Srpske.

Da. Te izjave dolaze i iz RS-a, jer su u RS-u u Narodnoj skupštini donijeli rezoluciju o takozvanoj vojnoj neutralnosti RS-a i da oni tu svoju vojnu neutralnost vežu za Srbiju. Oni kažu da kako Srbija bude donosila odluke tako će se i RS ponašati u RS-u. Međutim, ta rezolucija, ja bih rekao, prvo ništa ne znači i drugo da nije uopšte utemeljena na Zakonu o odbrani BiH. Podsjećam da je krajem 2005. godine donesen Zakon o odbrani BiH koji je donesen i u Parlamentu BiH, Vijeću naroda Parlamentarnoj skupštine BiH i taj zakon je potvrdilo i Predsjedništvo BiH. Tada, a i narednih godina u potpunom sastavu sva tri naroda, pa čak i političari iz RS-a, su učestvovali u donošenju Zakona o odbrani BiH, a član 84. izričito kaže da Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Vijeće naroda BiH i operativne snage u Ministarstvu odbrane BiH su dužne provoditi Akcioni plan BiH za učlanjenje u NATO savez, dakle mi imamo zakon koji je donesen i koji je još uvijek na snazi i koji kaže da je BiH odredila sebi NATO put. Sve ove izjave iz RS-a su prilično političke, politikantske i nemaju političku težinu. Mi ćemo ići dalje ka MAP-u, ka NATO-u, a naravno ovih i ovakvih sličnih izjava će vjerovatno i u budućnosti biti koje će na izvjestan način otežavati naš put, ali ga nikako neće moći zaustaviti.

Kada vidite BiH kao članicu NATO-a?

BiH ne trebamo gledati da će ona biti u NATO-u vrlo brzo. To će biti trajanje od nekoliko godina. U svakoj od narednih godina mi ćemo ispunjavati po neki uslov i kada te uslove u potpunosti ispunimo mi ćemo tada dobiti članstvo.

Comments are closed.