Organizacija SDP BiH Brčko distrikt BiH

Predsjednik:

 • Suad Burić

Potpredsjednici:

 • Ibrahim Kamenjašević
 • Branka Đurić
 • Goran Sapardić
Sekretar:
 • Jasmin Krako
Članovi Predsjedništva Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Mustafa Sinanagić
 • Izet Banda
 • Esad Atić
 • Husnija Ibranović
 • Eldin Junuzović
 • Muradif Peljto
 • Ferid Bijelić
Odbor Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Jasmin Krako
 • Izet Banda
 • Egrin Huseinović
 • Ferid Bijelić
 • Husnija Ibranović
 • Esad Atić
 • Mustafa Sinanagić
 • Ibrahim Kamenjašević
 • Muradif Peljto
 • Branka Đurić
 • Jasmin Adilić
 • Eldin Junuzović
 • Goran Sapardić
 • Fadil Tabaković
 • Behader Čolić
 • Refija Zukić
 • Enes Krako
 • Goran Pešterac
 • Šaha Banda
 • Ruža Milić
 • Hajrudin Karahasanović
 • Sabrija Fazlović
 • Damir Brodlić
 • Derviš Karahasanović
 • Mirza Bijedić
 • Damir Brodlić
Nadzorni odbor Organizacije  SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Ruvejd Azapagić
 • Marija Arslić

Članovi Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Brčko distrikta BiH:

 • Esad Atić, predsjednik Kluba
 • Suad Burić