Organizacija SDP BiH Brčko distrikt BiH

Predsjednik:

 • Suad Burić

Potpredsjednici:

 • Ibrahim Kamenjašević
 • Branka Đurić
Sekretar:
 • Jasmin Krako
Članovi Predsjedništva Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Esad Atić
 • Izet Banda
 • Husnija Ibranović
 • Eldin Junuzović
 • Mirza Karahmetović
 • Muradif Peljto
 • Mirsad Zahirović
 • Fadil Tabaković
Odbor Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Marija Arslić
 • Esad Atić
 • Fata Avdić
 • Šaha Banda
 • Izet Banda
 • Kristian Bilić
 • Suad Burić
 • Hajrudin Cifrić
 • Sadmira Čajić
 • Behader Čolić
 • Branka Đurić
 • Amer Hasanović
 • Egrin Huseinović
 • Husnija Ibranović
 • Eldin Junuzović
 • Selman Edi Kaloper
 • Ibrahim Kamenjašević
 • Hajrudin Karahasanović
 • Mirza Karahmetović
 • Jasmin Krako
 • Šefkija Kurtović
 • Muradif Peljto
 • Emir Pitić
 • Nasiha Pitić
 • Amer Smajlović
 • Asmir Tatarević
 • Mirsad Zahirović
 • Refija Zukić
Nadzorni odbor Organizacije  SDP BiH Brčko distrikta BiH:
 • Jasmin Ibranović
 • Srećko Blažević
 • Goran Sapardić

Članovi Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Brčko distrikta BiH:

 • Esad Atić, predsjednik Kluba
 • Suad Burić