Osnovna organizacija SDP Klanac dobila novo rukovodstvo

Danas je u prstorijama MZ Klanac održan sastanak OO SDP Klanac na kojem je bilo riječi  trenutnoj političkoj situaciji i izboru novg rukovodstva ove osnovne organizacije.

Sastanak je otvorio i prisutne pozdravio Egrin Huseinović i u svom uvodnom izlaganju izrazio zahvalnost svim članovima koji su se odazvali sastanku.

O trenutnoj političkoj situaciji prisutne članove je upoznao potpredsjednik OO SDP BiH Brčko distrikta BiH Ibrahim Kamenjašević. Kroz svoju diskusiju istakao je rad naše partije u proteklom  periodu te je upoznao članove ove Osnovne organizacije sa odlukama koje su usvojene na posljednjem Kongresu SDP BiH.   Prisutnima su se obratili i članovi Predsjedništva Općinske organizacije SDP BiH Brčko distrikt BiH Mustafa Sinanagić i Esad Atić.

Nezadovoljstvo građana MZ Klanac u netransparentnom i neefikasnom radu općinske vlasti Distrikta svakim danom je sve veće. U svojim diskusijama građani su naglasili da Klanac zaslužuju bolji odnos od strane vlasti nego je to danas, zaslužuju pošteniju vlast, nekoga ko će biti servis građanima a ne onoga ko će zajedničke interese podrediti ličnim i stranačkim.

Potrebno je naglasiti da je važan partner u ostvarivanju pomenutih ideja Socijaldemokratska partija BiH Brčko distrikta BiH, zaključeno je kroz diskusije građana Mjesne zajednice Klanac.

U drugm dijelu sastanka izabrano je novo rukovodstvo koje će ovu Osnovnu organizaciju voditi u narednom periodu.

0 komentara 2

  1. Zekerijah Osmić 22. Novembra 2015. at 18:51

    Naprijed

  2. Nusret Salkić 22. Novembra 2015. at 19:33

    Sretno vam bilo.

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins