SDP Brčko – Stub buduće vlasti u Brčko distriktu BiH

U Osnovnoj organizaciji SDP-a Ivici održan je radno – konsultativni sastanak članova Predsjedništva SDP-a Brčko distrikta BiH sa članovima i simpatizerima SDP-a BiH. Sastanku su prisustvovali predsjednik SDP-a Brčko distrikta BiH Esad Atić, potpredsjednici Milanka Čaber, Branka Đurić i Egrin Huseinović i sekretar  Mirza Karahmetović. Jedinstven je zaključak da SDP BiH mora biti stub buduće vlasti u Brčko distriktu BiH. SDP BiH će sarađivati sa svim drugim političkim subjektima koji žele dobro Distriktu i njegovim građanima.

Sastanak SDP Ivici

Glavni cilj SDP-a je da postane glavni stub buduće vlasti u Brčko distriktu BiH, istakao je predsjednik Atić. SDP će sarađivati sa svim drugim političkim subjektima koji žele dobro Distriktu i njegovim građanima. Da bi se to ostvarilo potrebno je osnažiti SDP, animirati članstvo i simpatizere. Dosadašnje aktivnosti na terenu govore da su članovi i simpatizeri ozbiljno i odgovorno prihvatili zadatak osnaživanja SDP-a u svim osnovnim organizacijama. Posebno je značajna njihova inicijativa o načinu rješavanja konkretnih problema i načinu budućeg djelovanja.

Predsjednik SDP-a Brčko distrikta BiH Esad Atić prisutne je upoznao o aktuelnoj  društveno-političkoj situaciji u Brčko distriktu BiH i na državnom nivou. On je istakao da se SDP BiH zalaže i vodi politiku pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i drugim evroatlantskim integracijama, jer jedino na takav način država BiH može osigurati bezbjednost i ekonomsku stabilnost. Najveća odgovornost je na političkim strankama koje su formirale vlast na državnom nivou, ali SDP BiH nikada neće opstruirati aktivnosti koje vode tom cilju.

Sastanak SDP Ivici

Stanje u Brčko distriktu BiH je teško. Jasna je zloupotreba budžetskih sredstava, jer se značajno kasni sa realizacijom kapitalnih projekata za koja su izdvojena novčana sredstva. Konkretne primjere nalazimo i u Mjesnoj zajednici Ivici gdje nisu realizirani mnogi infrastrukturni projekti. Mnoga financijska sredstva, koja su bila obezbijeđena u ove svrhe od strane SDP-a, dolaskom nove vlasti jednostavno su nestala. Aktuelna vlast nije u proteklih osam godina realizirala niti jedan važan projekt, ali se značajno pogoršala situacija u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, infrastrukturi itd.

 

Comments are closed.