SDP Šatorovići – Ozbiljnost i odgovornost u osnaživanju SDP-a

Prema planu obilaska i održavanja sastanaka u osnovnim organizacijama SDP-a BiH na području Brčko distrikta BiH, 23. 11. 2019. godine održan je sastanak u Osnovnoj organizaciji SDP-a Šatorovići. Članove i simpatizere SDP-a BiH predsjednik SDP-a Brčko distrikta BiH Esad Atić je izvijestio o trenutnoj društveno-političkoj situaciji u Brčko distriktu BiH i na državnom nivou. On je naglasio da SDP BiH, bez obzira što je, trenutno, u opoziciji, nikada neće ometati donošenje odluka i realizaciju drugih aktivnosti, ako je to u interesu suverene, samostalne i nedjeljive države Bosne i Hercegovine u kojoj se poštuju prava i slobode svih građana, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili neku drugu opredijeljenost, ali da najveća odgovornost leži na vladajućim strukturama.

Za iste ciljeve borimo se i u Brčko distriktu BiH, bez obzira što su, trenutno, na vlasti političke stranke koje građane dijele prema naciji, vjeri ili političkom opredjeljenju i u prvi plan stavljaju vlastite interese. Budžetska sredstva se crpe kroz grantove i pomoći u radu raznim udruženjima bez ikakvog kriterija, jer ista ta udruženja podržavaju i promoviraju rad tih političkih stranaka i pojedinaca. Vrše se, bez ikakve analize opravdanosti i prema političkoj pogodnosti, zapošljavanja i nagomilavanja u javnim ustanovama i preduzećima, što uzrokuje opterećenje na Budžet Distrikta.

Sramotno je da se ostvarivanje prava na podsticaj u poljoprivredi može ostvariti tek nakon obilaska silne administracije, čekanja u redovima i prilaganja bespotrebne dokumentacije. Posebno je opasna situacija da se škole na području Distrikta sve više nacionaliziraju, jer se unaprijed određuje u kojoj školi će raditi pripadnik koje nacije.

Također je poražavajuće da se, prema zvaničnim informacijama Direkcije za financije Brčko distrikta BiH, na realizaciju projekata čeka, u prosjeku, osam do devet godina, što dovoljno govori o nebrizi trenutne vlasti prema građanima. Aktuelna vlast nije u proteklih osam godina realizirala niti jedan važan projekt, ali se značajno pogoršala situacija u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, infrastrukturi itd., istakao je Atić.

Jedinstven je zaključak da OO SDP Šatorovići, s obzirom na okolnosti i opoziciono djelovanje brčanskog SDP-a u vlasti, ozbiljno i odgovorno radi na jačanju SDP-a na ovom području, te da rezultati neće izostati.

Sjednici su prisustvovali i potpredsjednici SDP-a Brčko distrikta BiH Milanka Čaber i Egrin Huseinović, te članica Predsjedništva Šejla Mulaomerović.

Comments are closed.