Održan pripremni sastanak u Brezovom Polju

Članovi i simpatizeri SDP-a BiH u Osnovnoj organizaciji Brezovo Polje održali su pripremni sastanak sa predsjednikom SDP-a Brčko distrikta BiH Esadom Atićem i potpredsjednikom Egrinom Huseinovićem. Na sastanku je analizirana trenutna društveno-politička situacija u Brčko distriktu BiH i na nivou države BiH, kao i stanje i aktivnosti brčanskog SDP-a. Također su usvojene smjernice za daljnje djelovanje, dinamiku održavanja sastanaka i izbor rukovodstva Osnovne organizacije.


Comments are closed.