Jačanje SDP-a BiH u svim dijelovima Brčko distrikta BiH

Na jučerašnjoj (09. 12. 2019. godine) sjednici Odbora organizacije SDP BiH Brčko distrikt BiH izvršeno je kompletiranje Odbora organizacije i imenovanje novih članova Predsjedništva SDP BiH Brčko distrikt BiH. Imenovanje novih članova Odbora izvršeno je u skladu sa Statutom SDP BiH, a na osnovu rezultata postignutih na izbornoj konferenciji, u cilju ravnopravne teritorijalne zastupljenosti svih osnovnih organizacija u Brčko distriktu BiH, kao i zbog nemogućnosti pojedinih članova daljnjeg obnašanja funkcije člana Odbora i Predsjedništva SDP BiH Brčko distrikt BiH iz objektivnih razloga.

Odbor SDP BiH Brčko distrikt BiH

Predsjednik SDP BiH Brčko distrikt BiH Esad Atić izvijestio je Odbor o dosadašnjim aktivnostima članova Predsjedništva i drugih aktivista u osnovnim organizacijama u cilju jačanja strukture SDP BiH, izbora novog rukovodstva u osnovnim organizacijama i animiranja članova i simpatizera SDP-a BiH za daljnji rad. U svim osnovnim organizacijama održani su pripremni sastanci sa dosadašnjim rukovodstvima i istaknutim članovima i aktivistima. Sljedeća faza, koja uveliko traje, je organiziranje sastanaka na kojima će biti izabrana nova rukovodstva osnovnih organizacija SDP BiH u Brčko distriktu BiH.

Odbor SDP BiH Brčko distrikt BiH

Jedinstven zaključak Odbora organizacije SDP BiH Brčko distrikt BiH je da se ozbiljno i temeljito pristupilo radu na terenu, što je već donijelo konkretne mjerljive rezultate, te da je potrebno dinamiku rada pojačati na terenu u cilju jačanja strukture SDP-a BiH i povećanja članstva, kao i okončati fazu imenovanja novog rukovodstva Foruma žena i Foruma mladih SDP BiH Brčko distrikt BiH.

Odbor SDP BiH Brčko distrikt BiH

Odbor SDP BiH Brčko distrikt BiH

Comments are closed.