Izborni sastanak SDP-a Broduša

Članovi Osnovne organizacije SDP BiH Broduša večeras su održali sastanak na kome je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika Osnovne organizacije SDP BiH Broduša izabran je Šefkija Kurtović, a za članove Odbora Fikret Tandir, Mevludin Pobrić, Zumreta Jašarević, Jadranka Osmanović, Mejra Šećić, Bane Aljić i Ramiz Imširović.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SDP BiH Brčko distrikta BiH Esad Atić, potpredsjednice Milanka Čaber i Branka Đurić, te potpredsjednik Egrin Huseinović.

Predsjednik SDP BiH Brčko distrikta BiH Esad Atić upoznao je prisutne sa aktuelnom društveno-političkom situacijom na nivou države Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio opstrukcije i uslovljavanja prilikom formiranja vlasti na nivou države, gdje se tek sada, nakon 14 mjeseci od  izbora, nazire formiranje Vijeća ministara i deblokada rada državnih institucija. Bez obzira na sve, SDP BiH naglašava da će uvijek podržati i inicirati ulazak BiH u Evropsku uniju i NATO savez, jer se samo na takav način obezbjeđuje teritorijalna, ekonomska i socijalna sigurnost BiH.

Atić je ocijenio nedopuštenim i krajnje licemjernim ponašanje određenih političara koji su do jučer bili rezolutni da neće u vlast sa strankama nacionalnog predznaka, ali su vrlo brzo, pod plaštom borbe za interese države BiH, odlučili formirati vlast sa nacionalnim strankama zadovoljavajući isključivo lične interese.

Situacija u Brčko distriktu BiH je teška, kada su u pitanju građani i zaštita njihovih prava. Budžet, koji iznosi blizu 260 miliona KM, troši se netransparentno, ispunjavaju se lični i nacionalni interesi, dok se novac svih građana Distrikta, bez ikakvih jasnih kriterija, donira raznim udruženjima građana koja su bliska članovima vladajuće strukture. Posebno je teška situacija u zdravstvu, gdje se građanima ne pruža odgovarajuća zdravstvena zaštita bez obzira što građani izdvajaju novčana sredstva u tu svrhu, a najbolji primjer je nemogućnost nabavke novog MR i CT aparata za što su davno odobrena sredstva u iznosu od 3 miliona KM.

Atić je istakao i da mnoga novčana sredstva, namijenjena za realizaciju projekata pomoći Romima u Distriktu, još uvijek nisu aktivirana od strane postojeće vlasti niti je u pripremi bilo kakav projekt te vrste. Sredstva su obezbijeđena za stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, ali postojeća vlast samo prenosi sredstva iz godine u godinu.

Građani su ukazali na značajne probleme u njihovoj mjesnoj zajednici i činjenici da ih je sadašnja vlast zaboravila, izigrala, slagala. Mnoga obećanja nisu ispunjena, prije svega rješavanje komunalnih i infrastrukturnih problema, te da vjeruju novoj snazi koja se javlja u Brčko distriktu BiH, novom SDP-u, jer su sve investicije i projekti u njihovoj mjesnoj zajednici realizovani kada je SDP BiH bio na vlasti u Distriktu.

 

Comments are closed.