Aktuelna vlast najgora od uspostave Brčko distrikta BiH

Rukovodstvo Organizacije SDP-a BiH Brčko distrikta BiH danas je organiziralo konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena analiza rada postojeće vlasti u Brčko distriktu BiH u proteklom periodu te najavljena realizacija projekta brčanskog SDP-a BiH o besplatnom medicinskom savjetovanju.

Kada je u pitanju aktuelna vlast, Predsjednik Organizacije SDP-a BiH Brčko distrikta BiH Esad Atić ocijenio je da je riječ o najgoroj i za građane najpogubnijoj vlasti od uspostave Brčko distrikta BiH do danas. Vlast ne brine o potrebama građana. Budžetska sredstva troše se na netransparentan način, dok se na realizaciju kapitalnih projekata čeka i do osam godina. Značajna financijska sredstva troše se putem grantova, dok se ne ulaže u stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u Distriktu.

Aktuelna vlast usvaja zakone koji se, kao takvi, ne mogu provesti: Zakon o budžetu, Zakon o radu, Zakon o lovstvu, a višemjesečne blokade rada institucija vlasti nastaju zbog nemogućnosti političkog dogovora vladajućih stranaka oko određenih pozicija, kao što je izbor čelnih ljudi Zavoda za izgradnju i Ureda za borbu protiv korupcije.

Danas je za primjer navedena i katastrofalno loša situacija u zdravstvenom sistemu Distrikta gdje se, i pored odvojenih novčanih sredstava, još uvijek ne nabavljaju MR i CT aparati. Građani su, zbog loše kvalitete zdravstvenih usluga, prinuđeni pomoć nalaziti u privatnim zdravstvenim ustanovama za što moraju izdvajati značajnija novčana sredstva. Nažalost, situacija nije bolja ni kada je u pitanju nabavka lijekova i medicinskih pomagala.

Na današnjoj konferenciji prim. dr. Fadil Pitić najavio je projekat besplatnog medicinskog savjetovanja, kao vid pomoći građanima koji nisu u mogućnosti na drugačiji način doći do stručnog ljekarskog mišljenja. On je pozvao i druge kolege da učestvuju u realizaciji ovog projekta, a sve u interesu svih građana Brčko distrikta BiH.

Comments are closed.