Održan sastanak u OO SDP BiH Brka

Prema planu obilaska i održavanja sastanaka u osnovnim organizacijama SDP-a BiH na području Brčko distrikta BiH, održan je sastanak u Osnovnoj organizaciji SDP BiH Brka. Pored članova i simpatizera, sjednici su prisustvovali predsjednik Organizacije SDP-a BiH Brčko distrikta BiH Esad Atić, potpredsjednici Milanka Čaber i Egrin Huseinović, te sekretar Mirza Karahmetović.

U uvodnom izlaganju potpredsjednik Egrin Huseinović upoznao je prisutne da se, nakon održanih izbora u Partiji, organiziraju sastanci u osnovnim organizacijama na području Distrikta, što je večeras učinjeno i u Osnovnoj organizaciji SDP BiH Brka. Ovo je samo početak budućih aktivnosti, jer će se sastanci u osnovnim organizacijama održavati redovno, kako bude jačao rad na terenu i rješavali konkretni problemi. SDP BiH mora jačati kako bi postali značajan faktor u kreiranju nove vlasti.

Predsjednik SDP BiH Brčko distrikta BiH Esad Atić upoznao je prisutne sa aktuelnom društveno-političkom situacijom na nivou države Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Atić je ocijenio nedopuštenim i krajnje licemjernim ponašanje određenih političara koji su do jučer bili rezolutni da neće u vlast sa strankama nacionalnog predznaka, naglasivši posebnu ulogu Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost i njihov podređeni položaj u odnosu sa SDA, a sve zarad ličnih interesa, a ne interesa svih građana BiH. Predstavnici tih stranaka podržali su podjelu BiH na nacionalne torove, iako su do jučer zagovarali jednakopravnost svih građana na području cijele BiH. Naravno, u svakoj vlasti nastoji se ugraditi i Stranka za BiH kojoj je samo to u interesu, bez obzira na posljedice takvog političkog djelovanja.

Atić je podsjetio i na dojučerašnje opstrukcije i uslovljavanja prilikom  formiranja vlasti na nivou države, gdje se tek sada, nakon 14 mjeseci od  izbora, formiralo Vijeće ministara i izvršena deblokada rada državnih institucija. Usvojeni Program reformi za priključenje NATO-u iskoristit će se u dnevnopolitičke svrhe odvraćajući pozornost sa bitnih problema u našem društvu: nezaposlenost, socijalna nesigurnost, nerazvijenost privrede, odlazak građana, posebno mladih, iz BiH. Bez obzira na sve, SDP BiH naglašava da će uvijek podržati i inicirati ulazak BiH u Evropsku uniju i NATO savez, jer se samo na takav način obezbjeđuje teritorijalna, ekonomska i socijalna sigurnost BiH.

Situacija u Brčko distriktu BiH je kopija odnosa sa državnog nivoa. Na vlasti su stranke SDA, HDZ i SNSD sa njihovim tzv. političkim satelitima. Distrikt je podijeljen na principu zadovoljavanja ličnih i uskostranačkih interesa, gdje se ne vodi briga o konkretnim problemima građana. Trenutna vlast je jedna obična ljuštura, koja nema sadržaja, nema iza sebe realiziranih konkretnih projekata, trajno riješenih socijalnih problema, nije se ulagalo u poboljšanje uslova za razvijanje privrede, infrastruktura je uništena dok je zdravstveni sistem sve drugo, osim u interesu građana Distrikta. Potrošeno je skoro pet mjeseci na rješavanje problema fiskalizacije, uvođenja novih nameta privatnim poduzetnicima, štrajka advokata, zatim organiziranja Zavoda za izgradnju, koji još uvijek nije formiran, iako je usvojen zakon. Zbog nastalih problema, aktiviran je rad Supervizora, posebno kada je riječ o kreiranju budžeta Distrikta i načinu trošenja sredstava kroz razne grantove i pomoći u radu udruženjima građana i nevladinim organizacijama. Pod pritiskom Supervizora Zakon o budžetu je usvojen, dok zakon o udruženjima i fondacijama još uvijek nije. Posebno je indikativno blokiranje rada institucija vlasti zbog izbora šefa Ureda za borbu protiv korupcije, jer svako želi svog kandidata, kako ne bi došlo do pokretanja istraga o mogućoj korupciji.

Nema novih ulaganja u privredu, dok se konstantno, neopravdano, vrši zapošljavanje u javni sektor po političkoj pogodnosti, što je dodatni teret po budžet Distrikta. Vrše se razne ucjene prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme i po ugovoru, nastojeći obezbijediti novu političku podršku, dok se, u stvarnosti, samo stvara privid o novom zapošljavanju, istakao je Atić u svome obraćanju.

Comments are closed.