Izabrano novo rukovodstvo u Osnovnoj organizaciji SDP Centar V

U srijedu, 15.07.2020. godine  je u prstorijama MZ Centar  5. održan sastanak OO SDP Centar 5. na kojem je bilo riječi  trenutnoj političkoj situaciji i izboru novg rukovodstva ove osnovne organizacije.

Sastanak je otvorio i prisutne pozdravio Ibrahim Kočić  i u svom uvodnom izlaganju izrazio zahvalnost svim članovima koji su se odazvali sastanku.

O trenutnoj političkoj situaciji prisutne članove upoznao je predsjednik OBD SDP Esad Atić, te je kroz svoju diskusiju istakao da je rad naše Partije u proteklom  periodu sve bolji, da smo sve više prisutni na terenu, gdje svakodnevno razgovaramo sa građanima o problemima koje treba sistemski popravljati, kako bi unaprijedili standard življenja običnog čovjeka. Prisutne članove ove osnovne organizacije upoznao je sa odlukama koje su usvojene na sjednicama Odbora organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH, a koje se odnose na pripremu za Lokalne izbore 2020. godine u Brčko distriktu BiH.

Nezadovoljstvo građana MZ Centar 5. se ogleda u netransparentnom i neefikasnom radu općinske vlasti Brčko distrikta BiH, koja je ovu mjesnu zajednicu u potpunosti zaboravila . U svojim diskusijama građani su naglasili da Centar 5. zaslužuje bolji odnos od strane vlasti nego je to danas, zaslužuju pošteniju vlast, nekoga ko će biti servis građanima a ne onoga ko će zajedničke interese podrediti ličnim i stranačkim.

Na sastanku je izabrano novo rukovodstvo Osnovne organizacije SDP Centar 5.

Za predsjednicu je izabrana mlada Emina Terzić dipl. oec, a u sastav Predsjedništva osnovne organizacije izabrani su: Ibrahim Kočić, Zehra Dedić, Admir Kicić i Emir Terzić.

 

Tagged: ,

Comments are closed.

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins