Sastanak kandidata koalicije ”BH BLOK-SDP BIH I NS BIH”

Danas je u MZ Bijeljinska Cesta održan radni sastanak kandidata sa liste koalicije ”BH BLOK-SDP BIH I NS BIH”

Predsjednik OBD SDP BiH,  Esad Atić istakao je da je ovo prvi sastanak kandidata nakon potvrđivanja liste BH BLOK, te da je ovo prilika da se dogovore oko budućih aktivnosti koje predstoje u predizbornoj kampanji.

Atić je naglasio da je cilj kolacije SDP-Naša stranka da budu nezaobilazan faktor prilikom konstituiranja buduće vlasti u Brčko distriktu BiH.

Nosilac liste  ”BH BLOK-SDP BIH I NS BIH” je predsjednik OBD SDP BiH Esad Atić.

Lista kandidata koalicije ”BH BLOK-SDP BIH I NS BIH”:

 1. Esad Atić
 2. Milanka Čaber
 3. Egrin Huseinović
 4. Ermin Džindić
 5. Anja Đurić
 6. Mirza Karahmetović
 7. Ibrahim Kamenjašević
 8. Emina Terzić
 9. Samira Čorbadžić
 10. Nusret Kusturica
 11. Nizama Denić
 12. Mirza Musić
 13. Azra Mujkić
 14. Asmira Ibrišević
 15. Mirza Šadić
 16. Lejla Hodžić
 17. Jasmir Slomić
 18. Leila Smajlović
 19. Hajrudin Karahasanović
 20. Amer Čaušević
 21. Maida Atanović
 22. Faruk Sejdulahović
 23. Mersiha Ademović
 24. Saša Ubiparipović
 25. Šefkija Kurtović – Puba
 26. Amela Salkanović
 27. Avdo Aljić
 28. Belkisa Trumić
 29. Muris Omerhodžić
 30. Adin Fazlić
 31. Šehida Ražanica
 32. Fahrudin Rovčanin
 33. Paša Hašić
 34. Adnan Pezerović

Predsjednik Mjesnog odbora SDP Bijeljinska Cesta, Muris Omerhodžić ovom prilikom je  kazao  da  maksimalna angažovanost svakog kandidata ove liste može doprinijeti uspješnom ishodu, a to je što bolji rezultat za Skupštinu Distrikta.

Tagged:

Comments are closed.

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins