Dokumenti Kongresa

Zaključci 4. Kongresa SDP BiHPDF dokument, 162 KB

 

Rezolucija 4. kongresa SDP BiH o Srebrenici

PDF dokument, 85 KB

Rezolucija 4. kongresa SDP BiH o Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine  PDF dokument, 84 KB


Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Ekonomskom razvoju
PDF dokument 143 KB

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Obrazovanju
PDF dokument 125 KB

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Ostvarivanju društva socijalne pravde

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Ostvarivanju programskih načela i opredjeljenja
PDF dokument 123 KB

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Političkim opredjeljenjima SDP BiH
PDF dokument 167 KB

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH o Vladavini zakona – pravdi
PDF dokument 69 KB

 

Rezolucija 2. Vanrednog kongresa SDP BiH u sektoru zdravstva
PDF dokument 148 KB