Organizacija SDP BiH Brčko distrikt BiH

Predsjednik:

 • Esad Atić
Odbor Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH:
  1. Krako Jasmin
  2. Đurić Branka
  3. Čaber Milanka
  4. Banda Izet
  5. Kamenjašević Ibrahim
  6. Merdanović Arijana
  7. Huseinović Egrin
  8. Lišić Amel
  9. Karamujić Hadžip
  10. Mulaomerović Šejla
  11. Denić Nizama
  12. Zahirović Mirsad
  13. Avdić Fata
  14. Jasenčić Izudin
  15. Zukić Refija
  16. Rizvanović Azem
  17. Smajlović Amer
  18. Mehanović Amer
  19. Osmić Mahir
  20. Čačković Amir

  Podršku za Nadzorni odbor dobili su :

  1. Bijelić Ferid
  2. Bijedić Mirza
  3. Đurić Dušan

Članovi Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Brčko distrikta BiH:

 • Esad Atić, predsjednik Kluba
 • Suad Burić