Blog Archives for tag sastanak oo sdp centar 5

centar 5_naslovna

Izabrano novo rukovodstvo u Osnovnoj organizaciji SDP Centar V

U srijedu, 15.07.2020. godine  je u prstorijama MZ Centar  5. održan sastanak OO SDP Centar 5. na kojem je bilo… Opsirnije »